Trygg skolevei - SMARTe løsninger

24

Uke 39 gjennomførte 6. trinn ved Sandnes og Bjørnevatn skole sykkelSMART, et prosjekt med fokus på trygg skolevei, trygg sykkelvei. Prosjektet ble avsluttet med ei utstilling i skolens amfi hvor elevene presenterte sine løsninger, både fra scene og på stand.


Med ønsket å bygge opp holdninger og kunnskap om å benytte sykkel som transportmiddel for elevene ved skolen, bruker Ung Entreprenørskap programmet SMART. Her tar elevene i bruk kunnskap om lokalsamfunnet og bruker egen erfaring og kreativitet for å bidra til positive forandringer for seg selv og andre. SMART er entreprenørskap i praksis.

Og nettopp smart synes både fung. ordfører, Pål Gabrielsen, Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Arnulf Ingerøyen og Jørgen Holte og hans to kollegaer fra politiet at dette var. De lyttet til elevene fra scenen og besøkte de på stand for å få mer utfyllende informasjon om problemene de har oppdaget når de sykler.

-Det er viktige problemer elevene har avdekket, og jeg vil ta dette med med videre til kommunen, sa fung. ordfører. Han lovet også elevene at de skal få tilbakemelding fra han.

Fung ordforer og oppvekstsjef SVK

Når de unge selv ser løsningene på tryggere sykkelvei, da må de voksne lytte, noe både fung. ordfører, Pål Gabrielsen og Kommunalsjef for oppvekst, Arnulf Ingerøyen gjør her.

"Det er viktige problemer elevene har avdekket, og jeg vil ta dette med meg videre til kommunen."
Pål Gabrielsen, fung. ordfører Sør-Varanger kommune

01 13

Problem:
Bilene kjører for fort, og når du sykler til skolen blir du sliten av den lange oppoverbakken.

Løsning:
Vi vil bygge en vei over bilveien, som går flatt opp til skolen. Da vil det kun være en oppoverbakke i starten, resten av veien til skolen er flat.


D

Problem:
Bussen kommer seg ikke helt opp til skolen. Dette er et problem for de som har lang vei til skolen og må ta buss.

Løsning:
Vi vil at veien skal bli skal bli laget enveiskjørt så bussen kommer seg til skolen.


03 23

Problem:
De som sykler kan kresje i de som går. Det er et problem fordi det kan bli en alvorlig ulykke.

Løsning:
Vi løser problemet ved å dele fortauet i to. De som går skal holde seg til venstre, og de som sykler holder seg til høyre.


G

Problem:
Fortauet er for høyt, og det er altfor smalt. Siden det er så høyt kan biler bli skrapet opp hvis de kjører for nært. Dette er et problem for biler og sylister.

Løsning:
Vi vil utvide fortauet så det blir bedre plass. Vi vil også legge et nytt lag asfalt på hovedveien, for da blir ikke fortauet så høyt.


05 16

Problem:
Biler parkerer på gangstien. Det er et problem fordi da må vi gå på veien.

Løsning:
Sette opp alarm eller kamera på gangstien. Parkerer du på gangsti, får du svi!


Gr 6

Problem:
Det er ikke fortau der vi bor eller kjører. Dette er et problem for alle som bor på Hobet.

Løsning:
Bygge fortau


07 14

Problem:
Altfor høy fortauskant i Nybrottsveien. Dette er et problem for folk på sykkeltur.

Løsning:
Lage en maskin som presser ned fortauet.


36

Elevene var fornøyde med dagene og sykkelSMART-uka.

SykkelSMART - et prosjekt hvor man ikke sykler en meter, men ser på løsninger på erfarte problemer slik at de skal kunne sykle trygt til og fra skolen. Dagen ble avsluttet ved at elevene overleverte sin "sykkel-SMART-plan til kommunen v/ordfører og til politiet. Elevene håper de vil se på de problemene de har oppdaget gjennom prosjektet. Elevene og skolen selv mottok diplom og en liten sjekk som kan være starten på noe sykkelvennlig.


"Dette har vært ei skikkelig gøy uke. Artig når man får lage ting sjøl."
Gutt 6. trinn
"Æ gjorde litt feil på himmelen da vi laga modellen, men æ klarte å fikse det."
Jente 6. trinn