Frist for registrering av UB


Papirløs registrering av Ungdomsbedrifter!

Dere starter registreringa på www.perikum.no og derifra blir dere sendt videre til Br.reg-skjema i Altinn og fullfører registreringen der.
Når Br.reg. har godkjent registreringen, vil dere få et organisasjonsnummer. Denne trenger dere til følgende:

- For å opprette bankkonto

- For å få delta på FM.

Ungdomsbedrifter som ikke har organisasjonsnummer, vil ikke ha anledning til å delta på FM 2021.

Frist for registrering er 1. november 2020


UB loypa

Hva må til FØR bedriften setter seg ved PC eller MAC for å registrere bedriften:

Bruk nettsiden ungdomsbedrift.no for å få informasjon og tips til hvordan starte og drive en ungdomsbedrift

Et bedriftsnavn må være klart.
Forretningsideen må være nedskrevet (maks 250 tegn)
Alle deltageres navn, epost og mobilnummer må være tilgjengeligStillinger og roller må være fordelt
Læreren må være registrert på samme skole som ungdomsbedriftenDiskuter hvordan dere vil fordele et eventuelt overskudd når bedriften legges ned
Diskuter om hvem som i fellesskap skal kunne signere på bedriftens vegne i banken (minstekrav er to i fellesskap)
En av gruppas deltakere (daglig ledere) må ha MinID eller BankID tilgjengelig

Det er kun en person som skal logge inn for å registrere bedriften, men det er en stor fordel om alle deltakerne har registrert seg selv i Perikum først - da går registreringen mye raskere.

LYKKE TIL!