Kick off vgs. - Digitalt


Digitalt - for Finnmarks vgs.elever som skal drive UB

Eksterne foredragsholdere vil bidra med inspirasjon og motivasjon rettet mot UB-arbeidet.