En smak av UE, Masi skole


Vi skal inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Et møte med alle lærerne på Masi skole, 1.-10. klasse