SykkelSMART 6. trinn Sandnes og Bjørnevatn skoleVi inviterer elevene til å utforske og lar de få jobbe med problemløsning ut fra egne valg og interesser. Her skal det avdekkes behov, utvikles ideer og løsninger skal realiseres, slik at andre kan nyttiggjøre seg dette.

Sykkel-SMART med SMARTcamp gjennomføres i uke 39:

1: Oppstart og idédag
2: Produksjon: gruppene jobber med sin løsning
3: Presentasjon av løsningen, utstilling

.

SMART har mellomtrinnet som målgruppe og oppfyller læreplanmål i blant annet norsk, matematikk, kunst og håndverk.

SMART er et pedagogisk program som gir elevene erfaring med og kunnskap om hvordan de kan utvikle nye løsninger på utfordringer de møter.