Frist for avvikling eller videreføring av UB


Frist for å avvikle eller videreføre Ungdomsbedriften er 31. mai 2020.

Se informasjon om hvordan