UTSATT - Elevbedriftsmesterskap Grønt og Genialt, Sør-Varanger


I Sør-Varanger deltar 9. trinn ved Kirkenes ungdomsskole og Sandnes og Bjørnevatn skole i det nasjonale prosjektet "Grønt og Genialt!"

Elevene har jobbet med kreativitet og Elevbedrift som metode. De har også hatt foredrag av UE Finnmark med fokus på klima, miljø, forbruk og bærekraft, og de har hatt Innovasjonscamp. Med bakgrunn i dette, og i de idéene og løsningene de har kommet fram til, har de nå etablert Elevbedrifter (EB) og er klare for å presentere dette ved skolens egen EB-messe 18. mars 2020.

Det konkurreres i fire kategorier:

1. Beste salgsteam
2. Beste logo
3. Beste stand/utstilling
4. Beste Grønt og Genialt EB

EB-messa er på Samfunnshuset i Kirkenes onsdag 18. mars, kl. 15.30-18.30
Vinneren av Beste GG EB får muligheten til å delta på EB-messe på Hamar 25.-26. mai 2020, hvor de da vil representere UE Finnmark.


Elevbedrift er et pedagogisk program hvor elever i ungdomsskolen erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift, med skolens lærere og andre eksterne ressurspersoner som veiledere. I fem faser går elevene gjennom prosessen fra etablering til avvikling av elevbedriften. Programmet er fleksibelt og kan lett tilpasses rammebetingelser ved den enkelte skole.

Elevbedrift dekker kompetansemål i blant annet norsk, matematikk, samfunnsfag og utdanningsvalg, samt kunst og håndverk.

Gjennomføringen av Elevbedrift kan variere fra noen få uker til et helt skoleår. I tillegg til å skape en grunnleggende forståelse av innhold og prosess i hvordan starte, drive og avvikle en elevbedrift, er det lagt vekt på at elevene får trening i å:
•kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø
•tenke og jobbe kreativt
•samarbeide og fungere i team
•stole på seg selv
•utnytte egne kunnskaper, erfaringer og nettverkVaranger Kraft

Lokal samarbeidspart i Finnmark for GG, er Varanger Kraft