Påmelding og bidrag

Generell info og frister


Påmeldingsfrist: 4. - 11. januar 2023

Innleveringsfrist: 7. mars


NB! Selve konkurransemateriellet som må sendes, det vil si bilde, pitch, skriftlig dokumentasjon, o.l., sendes inn separat til hver konkurranse dere melder dere på i. Alt konkurransemateriell må sendes inn innen 7. mars. Lenken til påmeldingen finner dere her:Intervju: Intervjuer i kategorien "Beste Ungdomsbedrift" foregår 16. mars. Dere vil få innkalling til Teams/Zoom. For alle andre kategorier gjennomføres intervju fysisk på selve konkurransedagen 21. mars. Alt etter som hvor mange påmeldte, vil intervjuene være på 5-10 minutter, noe lengre for deltakere i Beste UB. Dette, samt tidsplan vil dere få så snart dette er klart.

Prisene: Det deles kun ut én 1., 2. og 3. plass i hver kategori, da årets fylkesmesterskap er slått sammen som et fylke.

FMUB32 Streaming 2021 3

Påmeldingsskjema

Lenke til påmeldingsskjema finner du ved å klikke her eller ved å følge lenken: https://airtable.com/shr9d8LD0PRWSNeef

I år kan ungdomsbedrifter i Troms og Finnmark konkurrere innenfor ulike 17 kategorier. Hver bedrift kan melde seg på i så mange kategorier de selv ønsker. Mer informasjon om konkurransekriteriene finner du i menyen under "konkurransekriterier" eller ved å klikke her.

Pengepremier for 1. plass, 2. plass og 3. plass

1. plass mottar 1500,-

2. plass mottar 1000,-

3. plass mottar 750,-


Profileringsfotoprofilering Alta Tromsog Finnmarkfotograf TS Foto Design 1949
Ildri Jørgensen
Prosjektleder og ansvarlig høyere utdanning
Trine UETF 2021
Trine Hogseth
Rådgiver, VGS-ansvarlig Finnmark