Fylkesmesterskapet for elevbedrifter


Påmeldingsfrist 19. mars. De første premieringene skjer onsdag 7.april med påfølgende lokale messer på skolene. All info ligger på www.fmagder.com