Årsmøte Ungt Entreprenørskap Agder 2020


21

Velkommen til årsmøte for Ungt Entreprenørskap Agder.

Sted:
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, møterom: Alfa (2. etg. A-bygget - rom nr.225)

Påmelding
til agder@ue.no innen fredag 26. mars.

Medlemmer kan fremme saker de vil ha behandlet på årsmøtet. Slike saker må være styret i hende skriftlig 1 måned før årsmøtet.