Årets entreprenørskapslærer

Arets entreprenorskapslaerer

Prisen for "Årets entreprenørskapslærer" på Agder kan gå til en lærer som bruker entreprenørskap og bedrifter som metode i undervisning. Det betyr at alle lærere som driver Elevbedrift, Ungdomsbedrift eller Studentbedrift kan nomineres.

KLIKK HER FOR Å NOMINERE DIN LÆRER

Juryen vil vurdere disse kriteriene
Prisen kan gå til en person som motiverer og bidrar til at elevene får trent på:

*Kreativitet
*Erfaringslæring
*Tverrfaglighet
*Problemløsing
*Kritisk tenkning
*Risikovilje
*Samarbeid

Prisen deles ut under Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter 16.mars 2023.

Hva må jeg gjøre for å nominere min lærer?
Bedriften kan nominere sin lærer ved å sende inn en beskrivelse på 200 ord, lage en Power Point-presentasjon eller en video hvor de forklarer hvorfor denne personen fortjener å vinne prisen for "Årets entreprenørskapslærer".

Påmeldingsfristen her er allerede fredag 10.februar 2023.