Årsmelding 2017

Vårt lokalsamfunn  

 

  

Vårt lokalsamfunn er en oppdagelsesferd på samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalmiljø.

Programmet tar elevene med på en oppdagelsesferd i lokalsamfunnet hvor de bevisstgjøres på lokalt arbeids- og næringsliv sin betydning for innbyggernes velferd og trivsel. Det fokuserer også på betydningen av enkeltindividets ansvar og muligheter til å bidra til at lokalsamfunnet blir et godt sted for alle.

Gå til ressursside for Vårt lokalsamfunn 

   

2017 638 elever
2016 321 elever
2015 353 elever
2014 327 elever

  

I 2017 har det vært 27 gjennomføringer av Vårt lokalsamfunn i Oppland. Elevtallet er doblet fra 2016. På de fleste skolene stiller kommunen med veiledere som står for gjennomføringen. I tillegg deltok Oppland i den nasjonale dugnaden der også SMSØ (Samarbeid mot svart økonomi) stilte med veiledere.

Følgende kommuner/skoler har deltatt:

Lom kommune: Loar skule
Skjåk kommune: Marlo skule
Vågå kommune: Lalm oppvekstsenter
Sel kommune: Otta skole
Sel skule
Nord-Fron kommune: Kvam skole
Barhaug skole
Sødorp skole
Skåbu oppvekst
Sør-Fron kommune: Midtbygda oppvekstsenter
Harpefoss oppvekstsenter
Ringebu kommune: Ringebu skole
Fåvang skole
Øyer kommune:  Solvang skole
Aurvoll skole
Nordre Land kommune: Dokka barneskole
Torpa barne- og ungdomsskole
Lillehammer kommune: Jørstadmoen skole
Kringsjå skole
Røyslimoen skole
Østre Toten kommune: Totenviken skole
Kapp skole
Vilberg skole
Hoffsvangen skole
Stange skole
Kolbu skole
Nordli skole