Årsmelding 2017

Ungdomsbedrift (UB)

 

  

Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer, basert på en prosess med idé- og produktutvikling.  

Gå til ressursside for Ungdomsbedrift  

   

2017 422 elever
2016 521 elever
2015 410 elever
2014 563 elever

 

Om man tar utgangspunkt i elevtallet for 2. trinn i den videregående skolen i Oppland (som er det mest vanlige trinnet for gjennomføring av ungdomsbedrift), har 18 % av elevene på ett trinn hatt ungdomsbedrift i 2017.

Dette er en nedgang fra forrige skoleår. Noe av forklaringen handler om at noen skoler tilbyr programfaget Entreprenørskap og bedriftsutvikling kun annethvert år. Både Gausdal og Gjøvik hadde dette faget i forrige skoleår, men ikke i 2017-18. De fleste ungdomsbedrifter ved studiespesialiserende program er knyttet opp mot dette programfaget. En annen viktig forklaring er at Medier og kommunikasjon har gått fra å være et yrkesfaglig program til et studiespesialiserende program. I denne overgangen har det vært vanskelig å finne tid og rom til å jobbe med ungdomsbedrifter. 

Høsten 2017 ble det registrert i overkant av 60 nye ungdomsbedrifter i Oppland. Alle skolene er representert, og størst aktivitet har Lena-Valle vgs med 12 UB, Vinstra vgs med 10 UB, og Nord-Gudbrandsdal vgs og Valdres vgs som begge har 9 UB.