Årsmelding 2017

Studentbedrift (SB)

 

  

Studentbedrift (SB) er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse og kunnskap om bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Hver studentbedrift knytter til seg en veileder ved studiestedet, samt en dedikert mentor med relevant erfaring fra arbeids- og næringslivet, som bidrar med veiledning, innspill og faglig hjelp. 

Gjennom å drive egen studentbedrift får studentene brukt teoretisk kunnskap i praksis samt se hvordan markedet responderer på deres forretningsidé. 

Gå til ressursside for Studentbedrift 

   

2017 55 studenter 
2016 43 studenter
2015 44 studenter
2014 28 studenter

  

55 studenter i Oppland deltok i Studentbedrift i 2017. Disse fordeler seg på 15 studentbedrifter; én fra NTNU Gjøvik og resten fra Høgskolen i Innlandet - Lillehammer.

I 2017 hadde UE Oppland for første gang et fylkesmesterskap for studentbedrifter som en del av Fylkesmessa.

Tre studentbedrifter fra Lillehammer representerte Oppland på NM for studentbedrifter.