Årsmelding 2017

Sjef i eget liv!  

 

  

Hvordan skal jeg en gang ha økonomi til å kunne skaffe meg en egen bolig? Dette er en utfordring som mange unge er opptatt av. Gjennom Sjef i eget liv! får elever en forståelse for at valg de gjør allerede i dag, kan ha stor betydning for mulighetene deres for senere å kunne komme inn på boligmarkedet. 

Gå til ressursside for Sjef i eget liv!  

   

2017 189 elever
2016 -
2015 20 elever
2014 -

Sjef i eget liv! er et program som styrker elevenes økonomiske forståelse og gir dem bedre selvinnsikt i personlig økonomi. Programmet er utviklet i samarbeid med Finans Norge og ble en del av Ungt Entreprenørskap sin programportefølje fra august 2014. I 2017 var det seks gjennomføringer av programmet i Oppland.