Årsmelding 2017

Økonomi og karrierevalg  

 

  

Økonomi og karrierevalg gir elever i ungdomsskolen mulighet til å reflektere over egne utdannings- og karrierevalg gjennom å øke bevisstheten om egne interesser, holdninger og verdier. De får innsikt i hvilke økonomiske konsekvenser ulike valg kan få, og de får trening i å sette opp budsjett over hva de  ha penger til, og hva de ønsker å bruke penger på basert på en gitt inntekt.   

Gå til ressursside for Økonomi og karrierevalg 

   

2017 837 elever
2016 823 elever
2015 586 elever
2014 414 elever

  

I Oppland gjennomføres Økonomi og karrierevalg i samarbeid med Sparebank1 Gudbrandsdal, Sparebank1 Lom & Skjåk, Sparebank1 Hallingdal Valdres, Sparebank1 Ringerike Hadeland og Sparebank1 Østlandet. I 2017 har det vært 25 gjennomføringer av programmet i Oppland. Følgende kommuner/skoler har deltatt:

Vågå kommune: Vågå ungdomsskule
Dovre kommune: Dovre ungdomsskole (to gjennomføringer)
Lesja kommune: Lesja skule
Lom kommune: Lom ungdomsskule
Sel kommune: Heidal skule
Nord-Fron kommune: Vinstra ungdomsskole
Sør-Fron kommune: Sør-Fron ungdomsskole
Ringebu kommune: Ringebu ungdomsskole
Nordre Land kommune: Dokka ungdomsskole
Torpa barne- og ungdomsskole
Nord-Aurdal kommune: Nord-Aurdal ungdomsskole
Sør-Aurdal kommune: Sør-Aurdal ungdomsskole
Lillehammer kommune: Åretta ungdomsskole (tre gjennomføringer)
Gran kommune: Brandbu ungdomsskole (tre gjennomføringer)
Lunner kommune: Harestua skole (to gjennomføringer)
Jevnaker kommune: Jevnaker skole (fire gjennomføringer)