Årsmelding 2017

Innovasjonscamp - videregående opplæring  

Innovasjonscamp_program vgs

 

  

Innovasjonscamp er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. 
 
I programmet gjennomfører elevene en innovasjonscamp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.  

Gå til ressursside for Innovasjonscamp 

   

 

 

2017 312 elever
2016 1058 elever
2015 464 elever
2014 524 elever

  

Følgende innovasjonscamper er gjennomført i 2017:

Framtidas hyttefelt
Valdres vgs og Vinstra vgs gjennomførte innovasjonscamp der oppdraget gikk ut på å planlegge et hyttefelt for 2030. Gruppene skulle levere en helhetlig løsning som skulle inkludere bygningenes planløsning, arealbruk, materialer, oppvarming/energi, transport til/fra hytta, aktiviteter og mat. I Valdres deltok 187 elever og på Vinstra deltok 70.

Framtidas bomiljø og lokalsamfunn
Gjøvik vgs gjennomførte innovasjonscamp for en klasse på 30 elever med Gjøvikregionen Utvikling som oppdragsgiver. Oppdraget gikk ut på å planlegge framtidas bomiljø med bakgrunn i den demografiske utviklingen fram mot 2040. 

Energi for framtiden
Enova-campen Energi for framtiden ble gjennomført for én klasse på Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Dombås (25 elever). Elevene skulle planlegge framtidas nabolag med fokus på minimale utslipp av klimagasser, lav energibruk og bruk av fornybare energikilder.