Årsmelding 2017

Innovasjonscamp - ungdomsskole  

Innovasjonscamp_program utrinnet

 

 

Innovasjonscamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping.

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3-6 elever og presenterer løsningen for en jury som kårer en vinner ut fra gitte kriterier.

Gå til ressursside for Innovasjonscamp 

   

2017 454 elever
2016 516 elever
2015 977 elever
2014 473 elever

I 2017 har i overkant av 450 elever i ungdomsskolen i Oppland deltatt på innovasjonscamp (tidligere gründercamp - programmet ble omdøpt til innovasjonscamp i 2015).

Følgende innovasjonscamper har blitt gjennomført:

Grønt og genialt:
Gjennom prosjektet Grønt og genialt har det blitt gjennomført innovasjonscamper ved Jevnaker skole, Brandbu ungdomsskole, Harestua skole og Sør-Aurdal ungdomsskole. Totalt 260 elever.
Tema: Foreslå et nytt produkt eller en ny tjeneste som kan bidra til å redusere forbruket vårt.

Nordre Land kommune:
Gjennomført ved Torpa barne- og ungdomsskole og Dokka ungdomsskole med Parken ungdomsklubb som oppdragsgiver begge steder. Totalt 78 elever.
Tema: Komme med forslag til nye aktiviteter, arrangement eller turer som kan tilbys medlemmer i Parken ungdomsklubb. 

Sel kommune:
Felles innovasjonscamp for Heidal skule og Otta ungdomsskole som markerte oppstart på 9. trinns elevbedriftsperiode. Totalt 54 elever. Oppdragsgiver var Rondane Høyfjellshotell, og oppdraget gikk ut på å komme med forslag til hva hotellet bør gjøre mot kurs- og konferansemarkedet for å få økt belegg i lavsesong.  

Lesjaskog skule:
Innovasjonscamp gjennomført for hele ungdomstrinnet (20 elever) med Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal som oppdragsgiver. Elevene skulle komme med forslag til nye bedriftsideer som skulle ta utgangspunkt i regionens særpreg som fjellregion.

Vågå ungdomsskule:
Innovasjonscamp gjennomført for 9. trinn (42 elever) som oppstart på elevbedriftsperiode. Nasjonalparkriket Reiseliv var oppdragsgiver, og elevene skulle lage en naturbasert opplevelse/aktivitet som kan gjennomføres om vinteren i Vågå.