Årsmelding 2017

Inkluderende arbeidsliv (IA)  

 

  

Inkluderende arbeidsliv (IA) er et program for elever i videregående skole som driver en ungdomsbedrift (UB). I de fylkene hvor Ungt Entreprenørskap har inngått samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter, er det mulig for ungdomsbedrifter å inngå IA-avtaler. Sjekk med UE i ditt fylke hvorvidt det er etablert et slikt samarbeid og hvordan dette er formalisert. IA har som mål å ta bedre vare på hver enkelt arbeidstakers ressurser og muligheter, samt å arbeide for et godt arbeidsmiljø i bedriften. 

Gå til ressursside for Inkluderende arbeidsliv

   

2017 19 IA-bedrifter
2016 41 IA-bedrifter
2015 24 IA-bedrifter
2014 20 IA-bedrifter

  

I samarbeid med NAV Arbeidslivssenter gjennomføres kurs i Inkluderende Arbeidsliv for ungdomsbedrifter. Høsten 2017 ble det gjennomført 7 kurs, og innen utgangen av året var 19 ungdomsbedrifter IA-sertifisert. Disse fordeler seg slik mellom skolene:

Gjøvik vgs: 2
Gausdal vgs: 2
Raufoss vgs: 2
Lena-Valle vgs: 3
Vinstra vgs: 5
Nord-Gudbrandsdal vgs 5

Det er ventet at flere av ungdomsbedriftene i skoleåret 2017-2018 vil bli IA-sertifisert i løpet av våren 2018.

Les mer om samarbeidet med IA-rådet.