Årsmelding 2017

Elevbedrift (EB)

 

  

Elevbedrift er et pedagogisk program der elever erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift i sammen med en gruppe av sine medelever. Skolens lærere og andre samarbeidspartnere er veiledere for elevene.

Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer basert på kunnskap om lokale ressurser.

Gå til ressursside for Elevbedrift 

   

2017 1546 elever
2016 1314 elever
2015 1546 elever
2014 1616 elever

 

Oppland har også i 2017 en høy andel elever som gjennomfører elevbedrift. Totalt deltok 1546 elever i programmet. Dette utgjør 69 % av elevtallet på ett trinn*. 

*Prosentandelen tar utgangspunkt i antall elever på det trinnet som er ansett som "hovedtrinn" for programmet. For elevbedrift er dette 9. trinn.

Følgende kommuner/skoler registrerte elevbedrifter i 2017:

Kommune Skole Antall EB
Lesja Lesja skule 2
Skjåk Skjåk ungdomsskule 5
Vågå Vågå ungdomsskule 12
Sel Otta ungdomsskole
Heidal skule
11
3
Nord-Fron Vinstra ungdomsskole 1
Lillehammer Åretta ungdomsskole 70
Øyer Øyer ungdomsskole 1
Gjøvik  Vardal ungdomsskole
Kopperud ungdomsskole
Bjørnsveen ungdomsskole
35
6
45
Nordre Land Dokka ungdomsskole
Torpa barne- og ungdomsskole
21
4
Søndre Land Søndre Land ungdomsskole 4
Vestre Slidre Vestre Slidre skule 1
Nord-Aurdal Nord-Aurdal ungdomsskole 18
Sør-Aurdal Sør-Aurdal ungdomsskole 7
Østre Toten Skreia ungdomsskole 24
Vestre Toten Raufoss ungdomsskole 3
Gran Gran ungdomsskole
Brandbu ungdomsskole
8
20
Lunner Harestua skole 15
Jevnaker Jevnaker skole 27

Totalt 343 elevbedrifter i Oppland i 2017.