Årsmelding 2017

  

Navn:  Elin Nørve (28)  
Stilling:  Co-founder and CEO  
Virksomhet:  Future Leaders Global   
Studentbedrift:  Gaia SB (2013/14)  
     

 

Da jeg som 17-åring kom inn i Ungt Entreprenørskap møtte jeg for første gang et tilbud i skolen som bygde på mine kvaliteter og egenskaper.

Lærdommen på hvordan å sette opp et eget selskap, møte motstand og bygge nettverk har vært avgjørende for meg. Det tillot meg å komme inn i næringslivet i svært ung alder. Både gjennom ungdomsbedrift på videregående og studentbedrift på høyskolen fikk jeg dannet et godt fundament av erfaring på prøving og feiling, som gjorde det utrolig mye enklere når jeg startet Future Leaders. 

 
Besøk www.futureleadersglobal.com