Årsmelding 2017

Logo Sparebank1

SpareBank 1s viktigste oppgave er å bidra til levende og sunne lokalsamfunn. Et levende Norge krever lokalt engasjement - fra mennesker, for mennesker og mellom mennesker. Gjennom personlig engasjement skaper foreldre og frivillige hver dag gode opplevelser - over hele Norge. Livet i lokalsamfunnet er grunnlaget for SpareBank 1s samfunnsengasjement. Sparebank 1 støtter hvert år hundrevis av lokale prosjekter og initiativ, der motivasjonen er å skape trivsel og utvikling.

- Vi i SpareBank 1 er svært opptatt av arbeidet gjennom Ungt Entreprenørskap. Vi vet at de som er med i dette opplegget har større sjanse senere i livet for å lykkes med å starte egen bedrift, eller havne i ledende posisjoner. Dette er våre nye kunder i fremtiden, som vi gjerne vil følge og bidra overfor tidlig. 
Trond Slåen, ass. banksjef marked og kommunikasjon 

Samarbeid i 2017

Sparebank1 er en av hovedsamarbeidspartnerne til UE Oppland. Dette er en felles samarbeidsavtale med Sparebank1 Gudbrandsdal, Sparebank1 Lom og Skjåk, Sparebank1 Ringerike Hadeland og Sparebank1 Hallingdal Valdres. I tillegg har UE Oppland en samarbeidsavtale med Sparebank1 Østlandet som gjelder i Gjøvik-regionen.

I 2017 har ansatte i Sparebank1 hatt 25 gjennomføringer av Økonomi og karrierevalg. 16 skoler har deltatt, og total 837 elever har gjennom dette samarbeidet fått innsikt i hvilke økonomiske konsekvenser ulike valg kan få, samt trening i å sette opp budsjett over hva de  ha penger til, og hva de ønsker å bruke penger på basert på en gitt inntekt.  

Ansatte i Sparebank1 har også holdt kurs i forretningsplan for ungdomsbedrifter ved de videregående skolene. I 2017 ble det gjennomført 4 kurs.

Samarbeid om Fylkesmessa 2017

Årets Fylkesmesse for ungdoms- og studentbedrifter ble avholdt på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer 14. mars. Sparebank1 Gudbrandsdal var en hovedsamarbeidspartner og en avgjørende støttespiller for gjennomføringen av arrangementet.