Årsmelding 2017

OFK_ikon

Samarbeid i 2017

Oppland fylkeskommune har også i 2017 vært en hovedsamarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap Oppland. I tillegg til å bidra finansielt, har flere fylkeskommunale representanter på ulike måter bidratt inn i gjennomføringen av UEs aktiviteter. UE har på sin side vært aktiv inn mot fylkeskommunale strategi- og planprosesser.  

  • Fylkesmessa for ungdoms- og studentbedrifter stod Oppland fylkeskommune som eier av prisen for Beste ungdomsbedrift. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen delte ut prisen. I tillegg deltok fylkeskommunen i fem juryer.
  • Fylkeskommunen driver, i samarbeid med UE Oppland, et faglig nettverk for entreprenørskapskoordinatorer/UB-kontakter på de videregående skolene. I 2017 hadde nettverket én todagers samling på Pellestova i april.  
  • UE Oppland har deltatt i fylkeskommunens arbeidsgruppe Ung i Oppland, som bl.a. har jobbet med ny ungdomsstrategi (der entreprenørskap er ett av fire satsingsområder) og ungdomskonferansen "Logg inn Oppland" som ble avholdt på Gjøvik i november.
  • UE Oppland har gitt innspill til fylkeskommunens arbeid med nye regionale planer.