Årsmelding 2017

Kommuneavtaler 

Ungt Entreprenørskap Oppland ønsker å forankre samarbeidet med hver enkelt kommune i en kommuneavtale. Avtalen klargjør omfang, ansvar og oppgaver, noe som sikrer god oppfølging og kontinuitet i entreprenørskapsarbeidet i skolene i kommunen. Gjennom en avtale med Ungt Entreprenørskap får kommunen forankret entreprenørskapsarbeidet i skolene hos en nasjonal aktør med kvalitetssikrede programmer.

Avtalen vil også være en viktig brikke for å øke samarbeidet mellom skole og næringsliv. I alle UEs programmer er koblingen mot arbeids- og næringsliv et sentralt element. Dette fører til at elevene blir bedre kjent med mulighetene i sitt eget lokalsmiljø, noe som igjen kan ha stor betydning for næringsutvikling og bosetting i kommunen.

Pr. 31.12.2017 har UE Oppland samarbeidsavtaler med 18 av de 26 kommunene i Oppland.