Årsmelding 2017

IA_ikon

Formålet med IA-rådet er å understøtte samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet om felles forpliktelser for realisering av IA-avtalen.

Samarbeid i 2017

Skoleåret 2016-2017 var det totalt 32 ungdomsbedrifter som ble IA-sertifisert. IA-kurs ble gjennomført ved 7 skoler høsten 2016, og våren 2017 ble det holdt oppfølgingskurs ved tre av skolene. Oppfølgingskurset var et nytt tilbud som det vil jobbes videre med å implementere i skoleåret 2017-2018. På det første kurset får ungdomsbedriftene en innføring i bakgrunnen for IA-avtalen, samt at det blir satt fokus på å gjøre IA relevant for akkurat dem. I tillegg får de mulighet til å signere en IA-avtale for sin ungdomsbedrift. Arbeidet med å skrive handlingsplan blir også satt i gang. Dette arbeidet fortsettes i ungdomsbedriften fram mot oppfølgingskurset, der de får tilbakemelding på tiltakene i planen.

Fylkesmessa og NM 2017

Fylkesmessa for ungdoms- og studentbedrifter ble arrangert på Høgskolen i Innlandet – Lillehammer 14. mars. Det var 13 påmeldte bedrifter i kategorien Beste IA-bedrift, noe som er mer enn på mange år. Det ble delt ut tre priser, og Raufoss vgs utmerket seg med både 1. og 3. plass. Om vinneren, Carry It UB, uttalte juryen:

Bedriften har en handlingsplan for inkluderende arbeidsliv som det ordinære arbeidsliv har noe av lære av. De har en god plan for tilrettelegging av arbeidet hvis noen er sjuke, og de er flinke til å inkludere alle i arbeidet. De fordeler arbeidsoppgaver etter lyst og kompetanse hos den enkelte og støtter hverandre og gjør hverandre gode.

Carry It UB ble også kåret til Beste ungdomsbedrift i Oppland, og deltok dermed på NM.

NAV Arbeidslivssenter har i ettertid skrevet en artikkel om IA-arbeidet til Carry It UB: https://www.nav.no/no/Lokalt/Oppland/NAV+Arbeidslivssenter+Oppland/Nyttig+a+vite+i+Oppland/ungdomsbedrift-med-klare-tanker-om-ia