Årsmelding 2017

Styret i Ungt Entreprenørskap Oppland per 31.12.2017

 

Styret

Hilde Tveiten Døvre, styreleder, Valdres næringshage

Terje Storbakken, styremedlem, Oppland fylkeskommune

Hege Tokerud, styremedlem

Truls Bjelke, styremedlem, Sparebank1 Gudbrandsdal

Christian Hedløv Engh, styremedlem, Innovasjon Norge

Heidi Horn Mossing, styremedlem, Tint Kommunikasjon

Tåle Willerud, styremedlem

Dag Arne Henriksen, vararepresentant, Oppland fylkeskommune