Årsmelding 2017

Dette er UE Oppland

 

UEO_ansatte_artikkelbilde

  

Ungt Entreprenørskap Oppland er en ideell organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

UEs visjon: «Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier»

Ungt Entreprenørskap (UE) består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner. Nettverket bindes sammen av felles formål og vedtekter. Den desentraliserte organiseringen gjør at UE har nærhet til skolen, lokale myndigheter og lokalt arbeids- og næringsliv. Fylkesorganisasjonene forvalter merkevaren UE lokalt og har det operative ansvaret i sitt fylke. Fylkesorganisasjonene har egne styrer og har ansvar for egen finansiering. UE Norge har det overordnede ansvaret for de pedagogiske programmene og for organisasjonens strategiarbeid. UE Norge er ansvarlig for kontakten med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket.
 
UE Oppland startet opp i 2002 og har hovedkontor i Lillehammer, samlokalisert med Oppland fylkeskommune. 

Pr. 31.12.2017 består staben i UE Oppland av følgende personer:

Inger Elin Nes Hjelle, fungerende daglig leder og rådgiver for Lillehammer-regionen, Gjøvik og Nordre Land kommuner og Midt-Gudbrandsdal 
Hilde Jansen, rådgiver for Hadeland, samt Søndre Land, Østre Toten og Vestre Toten kommuner.
Inger Toril Holte Breien, rådgiver for Valdres (i permisjon)
Kristin Haave, 20 % ressurs som rådgiver for Nord-Gudbrandsdal
Karin Rønning, daglig leder