Årsmelding 2017

Energi for framtiden

Elever og lærere fra hele landet deltok på Nasjonal Innovasjonscamp i Trondheim i februar 2017 med Enova SF som oppdragsgiver. Elevene hadde 24 timer på seg til å komme opp med realistiske, nyskapende og framtidsrettede løsninger. De ble utfordret på å være kreative, samtidig som de måtte sette seg inn i det siste innen energi- og klimateknologi. 

Fra Oppland deltok ett lag fra Dokka videregående skole. Gruppa hadde kvalifisert seg ved å vinne sin lokale Energi for framtiden innovasjonscamp. 

Nasjonal Innovasjonscamp gikk over tre dager med både et sosialt og faglig program. Evalueringen viser at elevene og lærerne var godt fornøyde med arrangementet, og at elevene hadde stort læringsutbytte.

Bilder fra Nasjonal Innovasjonscamp 2017 ligger fritt tilgjengelig på Flickr HER