Årsmelding 2017

  • Scandic Finnmark
  • Eni Norge/Goliat
  • Finnmark Fylkeskommune
  • Sparebank1 Nord-Norge
  • Arrangements -og andre samarbeidspartnere 2017
  • Medlemskommuner 2017
  • Sámediggi - Sametinget
  • Fylkesmannen i Finnmark
  • FeFo - Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat
  • Innovasjon Norge, Finnmark