Årsmelding 2016

 

ID_IngerHanneVikshåland

 

INGER HANNE VIKSHÅLAND

 
UNGDOMSBEDRIFT  
ENGAGE//INNOVATE   http://www.engage-innovate.com/

 

I ungdomsbedrift lærer man veldig mye av å jobbe i team, men læringen på individnivå er noe jeg tar med meg i lang tid fremover. For meg veide erfaring tungt da jeg skulle velge studier og jobb. 

Ungdomsbedriften jeg hadde på videregående fikk meg til å ta en skikkelig helomvending i min karriereplan. Jeg oppdaget uante interesser innen markedsføring, så jeg valgte å slutte på yrkesfag for å få en utdannelse innen markedsøkonomi. Uten erfaringene jeg fikk fra å drive ungdomsbedrift hadde jeg nok fortsatt på en helt annen karrieresti.

I dag jobber jeg som konsulent innenfor strategi, innovasjon og markedsføring. Jeg har flere internasjonale kunder, og jobber særlig mot det europeiske og amerikanske markedet. Jeg er også styremedlem i Ungt Entreprenørskap Rogaland og brenner for at unge skal få mer praktisk erfaring innenfor entreprenørskap, markedsføring, innovasjon, og alt det en ungdomsbedrift fører med seg. Jeg har selv opplevd gleden, utfordringene og mestringsfølelsen en ungdomsbedrift gir, og i dag er jeg mentor for en ungdomsbedrift. Det er fantastisk kjekt å se at skapergleden, engasjementet og kompetansen er så definitivt tilstede.