Årsmelding 2016

 

AndreasSjøvoll

 

ANDREAS SJØVOLL

 
STUDENTBEDRIFT 
NM FOR STUDENTBEDRIFTER
CAFÈ STIFT  cafestift.no

  

UEs programmer har gitt meg muligheten til å prøve og feile.

Studentbedrift er et program som ga meg sjansen til å realisere en av flere drømmer jeg hadde. Det viktigste jeg lærte var at man ikke kommer noen vei uten å prøve. Så lenge man holder seg til et sett med grunnleggende prinsipper, taper man uansett ikke annet enn litt ære og stolthet om det ikke skulle gå. Og skulle det gå, er veien fra Studentbedrift til AS kort.

Arbeidet med Studentbedrift dannet grunnlaget for Café Stift. I dag er det 20 ansatte i bedriften. Selv jobber jeg i dag med den overordnede koordineringen, etter å ha vært styreleder og daglig leder i de fem første årene da jeg hadde hovedansvaret for å bygge opp bedriften. Café Stift er i dag en velfungerende bedrift som står støtt, i hjertet av Lillehammer!