Årsmelding 2016

 • ENOVA
 • FERD
 • MANPOWERGROUP
 • NORDEA
 • NORGES VAREMESSE
 • NORSKE SHELL
 • ORKLA
 • SAMARBEID MOT SVART ØKONOMI
 • VISMA
 • BRØNNØYSUNDREGISTRENE
 • KS
 • VIRKE
 • LO
 • NHO
 • FINANS NORGE
 • UTDANNINGSFORBUNDET
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • SKOLELEDERFORBUNDET
 • Landbruks- og matdepartementet