Årsmelding 2015

Gründerklekkeriet

- Et springbrett for ungdom som ønsker å skape verdier

Gründerklekkeriet ved Åfjord VGS er en plattform for ungdom som ønsker å utfolde sine kreative ideer ut i livet. Vi som er med i gründerklekkeriet jobber med nyskapning og videreutvikling av produkter, ideer og verdier i samfunnet, et konsept som vi synes er veldig viktig! I gründerklekkeriet kan alle elever ved skolen, uansett studielinje, være med å bidra med kunnskap og kreativitet. Det er akkurat det som er spesielt med oss, vi strekker oss på tvers av studieretningene, og det ser vi stor nytte av! En person som går studiespesialisering tenker ikke alltid på samme måten som en som går yrkesfag gjør. Denne kombinasjonen synes vi er gull verdt, i tillegg til at vi kan samarbeide om å få til et best mulig produkt. Pr. i dag er ikke entreprenørskap et eget fag på skolen, men et frivillig kurs som arrangeres i regi av skolen etter skoletid. I år er vi Vi har møter hver 14.dag året rundt, og det starter alltid med middag slik at elevene ikke skal jobbe på tom mage!

Selve meningen med virksomheten til gründerklekkeriet er å gjøre en idé om til virkelighet. Det er det som hele tiden er det store målet vi strekker oss etter, og noe vi håper vil skje! Hvis man skal ut med en nyskapende idé, og man ikke vil gi den bort til et annet selskap, så er det jo også viktig at man kjenner til prosessen med å starte bedrifter. Der synes vi at ungdomsbedrifter er et supert hjelpemiddel til å bli kjent med forretningsverden og hvordan ting der fungerer. Det er greit å være bekjent med oppstart og nedlegging av bedrift, og hvilke ting man bør ta hensyn til under planleggingen. Vi skriver også forretningsplaner og utfører markedsundersøkelser til ideene våre, noe vi synes er interessant og lærerikt. Nytt av året er at vi har fått til et samarbeid med Åfjord utvikling, noe som er veldig spennende og utvider våre horisonter og kontaktnettverk betraktelig. Vi jobber da med bl.a. verdier på bygda som for eksempel hvilke muligheter man har med nedlagte fjøs.

 Et av prosjektene vi har holdt på med det siste året har vært den automatiske flaggheiseren som kan styres ved hjelp av smarttelefon/nettbrett eller PC. Vi baserte ideen vår på at skolen brukte rundt 20 000 kroner pr. år til vaktmesterne for å få heist og senket flagget på helligdagene. Dette var en utfordring, og vi syntes det måtte gjøres noe med når man tross alt har den elektronikken vi har i dag! Vi var så heldige at et av våre medlemmer, Odin Ugedal, hadde den kompetansen som behøvdes under programmeringsfasen til appstyringen. Selve byggingen av den fysiske prototypen stod den yrkesfaglige gjengen for. Når vi endelig fikk bygd den ferdig og gjort de siste justeringene var det mulig å heise og senke flagget ved hjelp av telefonen. Dette var kjempegøy, og vi har fått veldig god respons på produktet vårt, selv om det ikke enda er i produksjon.

Vi kvalifiserte oss til NM for ungdomsbedrifter på Lillestrøm i 2015, der vi tok med oss flere gode erfaringer og opplevelser. Pr. i dag ser vi nærmere på muligheten for å få til en profesjonell prototype, slik at vi forhåpentligvis etter hvert kan sette den i produksjon. Det vil tiden vise, men vi gleder oss til å se hvordan det blir!