Årsmelding 2015

 • Trondheimsregionen
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune
 • Sparebank1 SMN
 • Magneten
 • NHO Trøndelag
 • Teeness
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Koteng
 • Melhusbanken
 • Orkdal sparebank
 • Oppdalsbanken
 • Rørosbanken
 • Innherred Boligbyggelag
 • Trønder-Avisa
 • Høyskolen Kristiania Trondheim
 • Oppvekstprogrammet