Årsmelding 2015

  • NHO Sogn og Fjordane
  • Sogn og Fjordane Energi
  • Sognekraft
  • Sogn og Fjordane Fylkeskommune
  • Sparebanken Sogn og Fjordane
  • Sunnfjord Energi