Årsmelding 2015

NM FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2015

 

Sogn og Fjordane deltok med i alt 3 ungdomsbedrifter på NM for UB den 29. – 30. april 2015 på Lillestrøm.  NM 2015 skriv seg inn i historia som eit av dei aller største høgdepunkta i UE Sogn og Fjordane sin historie. 

Ungdomsbedriftene som deltok på NM var Westtip Supplies UB frå Eid vgs, Safe Sound UB frå Årdal vgs og Prosjekt Malawi UB frå Flora vgs. Sogn og Fjordane tok totalt 7 prisar under meisterskapen, noko som aldri har skjedd før. Desse prisane gjekk til ungdomsbedrifter frå Sogn og Fjordane : 

  • 2. plass "Beste ungdomsbedrift" - Westtip Supplies UB
  • 1. plass "Beste verdiskapingspotensiale" - Westtip Supplies UB
  • 1. plass "Beste utstilling" - Westtip Supplies UB
  • 1. plass "Beste selger" - Sindre Kolseth, Westtip Supplies UB
  • 1. plass"Shell's innovasjonspris" - Westtip Supplies UB
  • 1. plass "Beste yrkesfaglige bedrift" - Westtip Supplies UB
  • 2. plass "Beste yrkesfaglige bedrift" - Safe Sound UB

Westtip supplies

Westtip Supplies UB viser fram samtlige prisar under NM UB 2015

I juryen sin grunngjeving for 2. plass "Beste ungdomsbedrift" heiter det : 

"Bedriften har selv erfart et problem fra det virkelige arbeidsliv og gjort noe med det. De har utviklet en innovativ løsning for en viktig norsk industri med globale muligheter. Til tross for en rapport med utviklingspotensial har de vist sterk grad av profesjonalitet i intervju og på stand."

Safe Sound UB frå Årdal vgs imponerte juryen med sin armband blålysalarm meint for helsepersonell som skal ta seg fram i store folkemengder. 

Sogn og Fjordane - Safe Sound UB

Safe Sound UB frå Årdal vgs

I juryen sin grunngjeving for 2. plassen i beste yrkesfaglege bedrift står det : 

"Bedriften har tatt et kjent konsept og overført det til en ny og viktig arena. Den har alliert seg med viktige samarbeidspartnere og kommet langt i utviklingen og testingen av produktet. Systemet deres viser seg å fungere godt i praksis. Bedriften viser stor tro på eget produkt, og er flinke til å synliggjøre viktigheten av det. Alle som har forsøkt å ta seg gjennom en tett folkemasse i en nødsituasjon, forstår at produktet som bedriften på 2. plass har utviklet, rett og slett kan redde liv.

Sjå filmen frå NM der fleire av ungdomsbedriftene frå Sogn og Fjordane er representerte : 

https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Kompetanse-og-utdanning/se-norges-beste-ungdomsbedrifter/