Årsmelding 2015

Inger Hanne Vikshåland

Navn: Inger Hanne Vikshåland

Stiling: Konsulent / Markedssjef i Engage // Innovate 

E-post: ingerhanne@engage-innovate.com

UE-program: Ungdomsbedrift ved Haugaland Videregående skole

 

Ungdomsbedriften jeg hadde på videregående fikk meg til å ta en skikkelig helomvending i min karriereplan. Bedriften vekket uante interesser innenfor markedsføring, så jeg valgte å slutte på yrkesfag for å få en utdannelse innen markedsøkonomi. Uten erfaringene jeg fikk fra å drive ungdomsbedrift hadde jeg nok fortsatt på en helt annen karrieresti.

I dag jobber jeg som konsulent innenfor strategi, innovasjon og markedsføring. Jeg har flere internasjonale kunder, og jobber særlig mot det europeiske og amerikanske markedet. Jeg er også styremedlem i Ungt Entreprenørskap Rogaland og brenner for at unge skal få mer praktisk erfaring innenfor entreprenørskap, markedsføring, innovasjon, og alt det en ungdomsbedrift fører med seg.

Jeg har selv opplevd gleden, utfordringene og mestringsfølelsen en ungdomsbedrift gir.

I dag er jeg mentor for en ungdomsbedrift, og det er fantastisk kjekt å se at skapergleden, engasjementet og kompetansen er så definitivt tilstede.

Som ungdomsbedrift lærere en veldig mye av å jobbe i team, men læringen på individnivå er noe en tar med seg i lang tid fremover. Og for meg, så var det en erfaring som veide tungt når jeg skulle velge studier og jobb.