Årsmelding 2015

VÅRT LOKALSAMFUNN  

 

  

VÅRT LOKALSAMFUNN er en oppdagelsesferd på samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalmiljø.

Programmet tar elevene med på en oppdagelsesferd i lokalsamfunnet hvor de bevisstgjøres på lokalt arbeids- og næringsliv sin betydning for innbyggernes velferd og trivsel. Det fokuserer også på betydningen av enkeltindividets ansvar og muligheter til å bidra til at lokalsamfunnet blir et godt sted for alle.

Gå til ressursside for Vårt lokalsamfunn 

   

2015 418 elever
2014 341 elever
2013 559 elever
2012 573 elever
2011 991 elever