Årsmelding 2015

UNGDOMSBEDRIFT (UB)

 

  

UNGDOMSBEDRIFT (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer, basert på en prosess med idé- og produktutvikling.  

Gå til ressursside for Ungdomsbedrift  

   

2014 914 elever
2013 801 elever
2012 771 elever
2011 661 elever