Årsmelding 2015

SikkSakk EUROPA  

 

  

SikkSakk EUROPA er et program for elever i 5.–7. trinn hvor elevene lærer om europeiske land og deres ressurser. Gjennom ulike aktiviteter erfarer elevene at land i Europa er avhengige av hverandre, ikke minst innen økonomi og næringsliv. Programmet stimulerer også elevenes evne til nytenking basert på lokale muligheter. SikkSakk Europa er et tverrfaglig program og dekker læreplanmål i blant annet norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk samt mat og helse. 

Gå til ressursside for SikkSakk Europa 

   

2014 214 elever
2013 206 elever
2012 261 elever
2011 303 elever