Årsmelding 2015

SMART  

 

  

SMART motiverer unge fra 4.-7.trinn til å jobbe med problemløsning ut i fra egne valg og interesser. SMART inspirerer lysten til å oppdage, tenke fritt og kreativt. Gjennom en prosess skal elevene avdekke behov, utvikle ideer og realisere løsninger andre kan nyttiggjøre seg. 

Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! SMART er entreprenørskap i praksis!

Gå til ressursside for SMART 

   

   

  

SMART har vært et satsingsområde for Nordland på mellomtrinnet. Vi har de siste årene gjennomført SMART med ulike tema, som Energi - SMARTcamp og SMARTere Vær. 

Smartere vær

   
2015 385 elever
2014 707 elever
2013 1010 elever
2012 1356 elever
2011 452 elever