Årsmelding 2015

ØKONOMI OG KARRIEREVALG  

 

  

ØKONOMI OG KARRIEREVALG gir elever i ungdomsskolen mulighet til å reflektere over egne utdannings- og karrierevalg gjennom å øke bevisstheten om egne interesser, holdninger og verdier. De får innsikt i hvilke økonomiske konsekvenser ulike valg kan få, og de får trening i å sette opp budsjett over hva de  ha penger til, og hva de ønsker å bruke penger på basert på en gitt inntekt.   

Gå til ressursside for Økonomi og karrierevalg 

   

2014 1 746 elever
2013 787 elever
2012 316 elever
2011 950 elever

  

Helgeland Sparebank er en av drivkreftene bak satsingen og resultatene i Nordland. Banken har som mål at alle elever på niende trinn på Helgeland skal ha fått tilbud om Økonomi og Karrierevalg med veiledere fra Helgeland Sparebank. Satsingen fortsetter også i 2015.