Årsmelding 2015

JOBBSKYGGING  

 

  

JOBBSKYGGING får elevene mulighet til å bli bedre kjent med seg selv, få prøve ut egne interesser og bli bevisste egne evner, holdninger og verdier. Programmet bidrar også til å skape forståelse av hva arbeidslivet krever av kunnskap og kompetanse i framtiden.

Jobbskygging er utviklet for 8.—10. trinn og er naturlig å knytte opp mot faget Utdanningsvalg.

Gå til ressursside for Jobbskygging 

   

2014 221elever
2013 967 elever
2012 315 elever
2011 622 elever