Årsmelding 2015

GRüNDERCAMP – VIDEREGÅENDE OPPLÆRING  

 

2015 - Innovasjonscamp vgs

  

GRüNDERCAMP er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. 
 
I programmet gjennomfører elevene en gründercamp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.  

Gå til ressursside for Gründercamp 

   

2014 292 elever
2013 538 elever
2012 741 elever
2011 205 elever