Årsmelding 2015

GRüNDERCAMP - UNGDOMSSKOLE  

 

2015 -  innovasjonscamp ungdomsskole

  

GRüNDERCAMP er en treningsleir i kreativitet og nyskaping.

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3-6 elever og presenterer løsningen for en jury som kårer en vinner ut fra gitte kriterier.

Gå til ressursside for Gründercamp 

   

2014 1 972 elever
2013 3 212 elever
2012 1 459 elever
2011 1 248 elever

  

GründerCamp er et satsingsområde for Ungt Enterpenørskap Nordland. Sammen med en rekke skoler og kommuner har vi forankret metoden flere steder. I Bodø er det f.eks. ut uttrykt mål at alle elever på åttende trinn skal delta. Gjennom Kreativitetens dag på Helgeland har vi gjennomført i tett samarbeid med Helgelandskraft. I Narvik i tett samarbeid med Ankenes skole. I 2014 hadde UEN et samarbeid med Nordland Trafikksikkerhetsutvalg, der flere hundre elever deltok.