Årsmelding 2015

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA)  

 

  

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA) er et program for elever i videregående skole som driver en ungdomsbedrift (UB). I de fylkene hvor Ungt Entreprenørskap har inngått samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter, er det mulig for ungdomsbedrifter å inngå IA-avtaler. Sjekk med UE i ditt fylke hvorvidt det er etablert et slikt samarbeid og hvordan dette er formalisert. IA har som mål å ta bedre vare på hver enkelt arbeidstakers ressurser og muligheter, samt å arbeide for et godt arbeidsmiljø i bedriften. 

Gå til ressursside for Inkluderende arbeidsliv

   

2014 226 elever
2013 41 elever
2012 89 elever
2011 240 elever

  

NAV Arbeidslivssenter i Nordland er hovedsamarbeidspartner for programmet. NAV tilbyr alle Ungdomsbedrifter kurs, sertifisering og oppfølging av IA-arbeidet i Ungdomsbedriften. I 2014 ble det satt rekort i antall Ungdomsbedrifter som var IA-sertifisert i Nordland.