Årsmelding 2015

ELEVBEDRIFT (EB)

 

  

ELEVBEDRIFT er et pedagogisk program der elever erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift i sammen med en gruppe av sine medelever. Skolens lærere og andre samarbeidspartnere er veiledere for elevene.

Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer basert på kunnskap om lokale ressurser.

Gå til ressursside for Elevbedrift 

   

2016 761 elever
2015 1193 elever
2014 1 352 elever
2013 2 735 elever
2012 2 555 elever
2011 2 382 elever