Årsmelding 2015

ID_SondreSelbæk

  

NAVN:   SONDRE SELBÆK
UE-PROGRAMMER:   UNGDOMSBEDRIFT
JOBB I DAG:    RAILWAY AS    railway.no

 

  

Å drive ungdomsbedrift lærte meg mye om samarbeid og ansvar. Jeg erfarte at kommersielt arbeid og ledelse var noe jeg mestret godt, og ville arbeide mer med. Da jeg startet på Medier og kommunikasjon ønsket jeg å jobbe med kreativ produksjon. Underveis ble det tydelig for meg at ledelse og bedriftsutvikling var min vei. At noen må ta ledelsen var det viktigste jeg lærte gjennom å drive ungdomsbedrift.

Å drive en selvstendig og bærekraftig bedrift var noe av det mest inspirerende på skolen. Vi fikk stor frihet til å styre bedriftens utvikling, samtidig som vi fikk veiledning og systemer som hjalp oss. For min del var selve verdiskapingen det mest givende.

Railway er et merkevarebyrå som leverer løsninger fokusert på langsiktig verdiskaping og problemløsning. Vi tror at inspirerte mennesker med en følelse av formål gjør verden bedre. Derfor bygger vi sterke og meningsfylte merkevarer og løsninger som inspirerer både internt og eksternt. Vi utvikler markeds- og merkevarestrategier, visuelle identiteter, reklame og interaktive løsninger. Bedriften har i dag fem fulltidsansatte og fem faste frilansere.