Årsmelding 2015

Sondre Selbæk i Railway AS

Navn: Sondre Selbæk
Stilling: Kreativ sjef og daglig leder
UE-programmer: Ungdomsbedrift ved Gausdal vgs i 2009-2010
Les mer: railway.no

 

«Oppgavene man løser på skolen er stort sett teoretiske og lite forankret i virkeligheten. Vi lærer i alt for liten grad å skape reell verdi. Heldigvis finnes UE, og tilfører skolen dette.»

 

Railway 

Railway AS ble etablert 1. januar 2013, som en videreføring av enkeltpersonforetaket Brage Media som ble startet i 2009. Railway er et merkevarebyrå som leverer løsninger fokusert på langsiktig verdiskaping og problemløsning. Vi utvikler markeds- og merkevarestrategier, visuelle identiteter, reklame og interaktive løsninger. Bedriften har i dag fem fulltidsansatte og fem faste frilansere.

Nøkkelen er inspirasjon 

Vi tror at inspirerte mennesker med en følelse av formål gjør verden bedre. Derfor bygger vi sterke og meningsfylte merkevarer og løsninger som inspirerer både internt og eksternt.

Vi mener at inspirasjon smitter i større grad enn den skapes. For å skape inspirerende merkevarer jobber vi derfor kun med prosjekter som inspirerer oss. Når vi er inspirerte, kan vi inspirere våre kunder, og først når de er inspirerte, kan vi hjelpe de å inspirere sine kunder.

Når en organisasjon er både inspirert og inspirerende, kan resultatene, både økonomisk og samfunnsmessig, bli virkelig ekstraordinære.

En effektiv merkevare er konsistent, både over tid og kanaler. Derfor arbeider vi innenfor en rekke ulike disipliner og leverer så helhetlige løsninger som mulig. Det er også derfor vi etterstreber å være en langsiktig samarbeidspartner.

 

Læring om ledelse gjennom ungdomsbedrift

Å drive ungdomsbedrift lærte meg mye om samarbeid og ansvar. Jeg erfarte at kommersielt arbeid og ledelse var noe jeg mestret godt, og ville arbeide mer med. Da jeg startet på Medier og kommunikasjon ønsket jeg å jobbe med kreativ produksjon. Underveis, trolig påvirket at UB-tiden, ble det tydelig for meg at ledelse og bedriftsutvikling var min vei. At noen må ta ledelsen var det viktigste jeg lærte gjennom å drive ungdomsbedrift.

Å drive en selvstendig og bærekraftig bedrift var noe av det mest inspirerende på skolen. Vi fikk stor frihet til å styre bedriftens utvikling, samtidig som vi fikk veiledning og systemer som hjalp oss. For min del var selve verdiskapingen det mest givende.