Årsmelding 2015

Harald Fagerhaug, Team KreAktiv AS og Avidyx AS

Harald Fagerhaug_artikkelbilde

«Erfaringen med studentbedrift har gjort det enklere for meg å gå videre med bedriftsideene mine. SB-tiden var en verdifull periode der jeg fikk praktisk erfaring med mange aspekter av det å drive bedrift. Å kunne sette teori om til praksis, og få muligheten til å gjøre dette i en skolesammenheng, gjør læringen mer relevant og ekte.»

Navn:   Harald Fagerhaug
Stilling:   Daglig leder og grunnlegger av Team KreAktiv AS og Avidyx AS
Kommer fra:   Lillehammer
UE-programmer:   Studentbedrift ved Høgskolen i Lillehammer i 2011
Les mer:   http://teamkreaktiv.no/   
http://avidyx.no/

Harald Fagerhaug var forut for sin tid da han etablerte studentbedrift på Høgskolen i Lillehammer i 2011. På den tiden var ikke dette et etablert tilbud, og Harald måtte gå opp løypa selv, godt hjulpet av SB-materiellet på UEs nettside. På tross av manglende oppfølging fra høgskolens side, lyktes Harald godt med studentbedriften KreAktiv SB. Faktisk så godt at han i 2014 etablerte Team KreAktiv AS. I dag er dette et opplevelsesfirma som har spesialisert seg på teambuilding, ice-breaking, kick-off og lignende aktiviteter og arrangementer. Bedriften startet også www.sprettball.no i 2015. Gjennom denne nettsiden formidles utleie og salg av boblefotballer.

Men ikke nok med det, Harald har også sammen med to andre startet bedriften Avidyx AS. Denne bedriften er fortsatt i oppbyggings- og utviklingsfasen, men ambisjonen er klar: Avidyx er Norges første plattform for tøffe opplevelser og har en visjon om å bli verdens største på dette feltet. Portalen, som skal lanseres i første kvartal 2016, skal samle alt det som Norge kan by på av fart, spenning og gåsehud, slik at det blir enklere for alle eventyrlystne å finne, booke og betale for disse opplevelsene. Avidyx er en del av gründermiljøet i Hub Lhmr, et entreprenørskapsfellesskap midt i Lillehammer sentrum som åpnet i juni 2015.

Selv om studentbedrift ikke var forankret i et faglig opplegg på høgskolen, slik som det er i dag, fikk Harald med seg mye verdifull læring på sin reise gjennom studentbedriftsåret. Selv framhever han at studentbedrift har senket terskelen for å etablere bedrift. - Man blir bedre i stand til å se mulighetene, samt at man får erfaring med de formelle sidene ved en bedriftsetablering, uttaler Harald. - Å få øve seg ved å drive studentbedrift, gjør overgangen til gründerlivet mindre brutal, fordi man vet mer om hva man kan forvente.